τιμονιερες-σκαφων

Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου

  • Ντίζα τιμονιού βαρέως τύπου
  • Μήκος 8 πόδια
  • Διατίθετα από 8 εώς 30 πόδια
.
SKU: 8235Β/8 Category:
ThumbnailSKU Μήκος (ft)
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 30 8235Β/30 30
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 11 8235Β/11 11
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 12 8235Β/12 12
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 13 8235Β/13 13
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 14 8235Β/14 14
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 15 8235Β/15 15
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 16 8235Β/16 16
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 17 8235Β/17 17
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 19 8235Β/19 19
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 20 8235Β/20 20
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 22 8235Β/22 22
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 23 8235Β/23 23
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 25 8235Β/25 25
Ντίζες τιμονιού βαρέως τύπου - 10 8235Β/10 10