ντιζες-κλωβου
ντιζες-τιμονιου

Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα

  • Ντίζα ελαφριού τύπου
  • Σπείρωμα 12mm
.
SKU: 805Β Category:
ThumbnailSKU Μήκος (ft)
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 16 805Β/16 16
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 15 805Β/15 15
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 14 805Β/14 14
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 13 805Β/13 13
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 12 805Β/12 12
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 10 805Β/10 10
Ντίζες ελαφριού τύπου με σπείρωμα - 9 805Β/9 9