βελονια-ορειχαλκινα

Βελόνια ορειχάλκινα

SKU: Ο/ΒΕΛ Category:
ThumbnailSKU ΦΑΡΔΟΣ (mm)
Βελόνια ορειχάλκινα - 70 Ο/ΒΕΛ/70 70
Βελόνια ορειχάλκινα - 60 Ο/ΒΕΛ/60 60
Βελόνια ορειχάλκινα - 50 Ο/ΒΕΛ/50 50
Βελόνια ορειχάλκινα - 45 Ο/ΒΕΛ/45 45
Βελόνια ορειχάλκινα - 40 Ο/ΒΕΛ/40 40
Βελόνια ορειχάλκινα - 35 Ο/ΒΕΛ/35 35
Βελόνια ορειχάλκινα - 30 Ο/ΒΕΛ/30 30
Βελόνια ορειχάλκινα - 25 Ο/ΒΕΛ/25 25
Βελόνια ορειχάλκινα - 20 Ο/ΒΕΛ/20 20