ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Ιτζέξιον απλό ανοξείδωτο
 • Ιτζέξιον απλό ανοξείδωτο
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/3/8 10mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/1/2 12mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/3/4 20mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/1 25mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/11/4 32mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/11/2 38mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/Α4/2 50mm

 • Ιτζέξιον ποτήρι ανοξείδωτο
 • Ιτζέξιον ποτήρι ανοξείδωτο
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/3/8 10mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/1/2 12mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/3/4 20mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/1 25mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/11/4 32mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/11/2 38mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/Α4/2 50mm

 • Ιτζέξιον απλά ορειχάλκινα
 • Ιτζέξιον απλά ορειχάλκινα
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΑΠ/3/8 10mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/1/2 12mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/3/4 20mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/1 25mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/11/4 32mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/11/2 38mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/2 50mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/21/2 62mm
  ΙΤΖ/ΑΠ/3 75mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Ιτζέξιον ποτήρι ορειχάλκινα
 • Ιτζέξιον ποτήρι ορειχάλκινα
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΠΟ/3/8 10mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/1/2 12mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/3/4 20mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/1 25mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/11/4 32mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/11/2 38mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/2 50mm
  ΙΤΖ/ΠΟ/21/2 62mm
  IZT/ΠΟ/3 75mm

 • Ιτζέξιον απλά πλαστικά
 • Ιτζέξιον απλά πλαστικά
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΠΛ/1/2 ½
  ΙΤΖ/ΠΛ/5/8 5/8
  ΙΤΖ/ΠΛ/3/4 ¾
  ΙΤΖ/ΠΛ/1 1
  ΙΤΖ/ΠΛ/1¼
  ΙΤΖ/ΠΛ/11/2

 • Ιτζέξιον γωνιακά πλαστικά
 • Ιτζέξιον γωνιακά πλαστικά
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΠΛ/ΓΩΝ/3/4 ¾
  ΙΤΖ/ΠΛ/ΓΩΝ/1 1
  ΙΤΖ/ΠΛ/ΓΩΝ/11/2

 • Ιτζέξιον πλαστικά με αντεπίστροφη
 • Ιτζέξιον πλαστικά με αντεπίστροφη
  Κωδικός διάμετρος
  ΙΤΖ/ΑΝ/319

 • Τρυπητά χάλκινα
 • Τρυπητά χάλκινα
  Κωδικός διάμετρος
  ΤΡΥ/12 120ΜΜ
  ΤΡΥ/14 140ΜΜ
  ΤΡΥ/16 160ΜΜ
  ΤΡΥ/18 180ΜΜ
  ΤΡΥ/20 200ΜΜ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Βάνες ολικής ανοξείδωτες
 • Βάνες ολικής ανοξείδωτες
  Κωδικός διάμετρος
  ΒΑΝ/72101 3/8
  ΒΑΝ/72102 ½
  ΒΑΝ/72103 3/4
  ΒΑΝ/72104 1
  ΒΑΝ/72105 11/4
  ΒΑΝ/72106 11/2
  ΒΑΝ/72107 2

 • Μαστός αρσενικός ίσιος ανοξείδωτος
 • Μαστός αρσενικός ίσιος ανοξείδωτος

  table

 • Ταφ υδραυλικό ανοξείδωτο
 • Ταφ υδραυλικό ανοξείδωτο
  Κωδικός διάμ.
  ΤΑΦ/31801 3/8
  ΤΑΦ/31802 ½
  ΤΑΦ/31803 ¾
  ΤΑΦ/31804 1
  ΤΑΦ/31805 11/4
  ΤΑΦ/31806 11/2
  ΤΑΦ/31807 2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Μαστός βιδωτός θηλυκός ανοξείδωτος
 • Μαστός βιδωτός θηλυκός ανοξείδωτος
  Κωδικός διάμ.
  ΜΑΣ/21001 3/8
  ΜΑΣ/21003 ½
  ΜΑΣ/21005 ¾
  ΜΑΣ/21007 1

 • Διπλομαστός ανοξείδωτος αρσενικός
 • Διπλομαστός ανοξείδωτος αρσενικός
  Κωδικός διάμ.
  ΜΑΣ/12501 3/8
  ΜΑΣ/12502 ½
  ΜΑΣ/12503 ¾
  ΜΑΣ/12504 1
  ΜΑΣ/12505 1/14
  ΜΑΣ/12506 11/2
  ΜΑΣ/12507 2

 • Μούφα ανοξείδωτη
 • Μούφα ανοξείδωτη
  Κωδικός διάμ.
  ΜΟΥ/37001 3/8
  ΜΟΥ/37002 1/2
  ΜΟΥ/37003 ¾
  ΜΟΥ/37004 1
  ΜΟΥ/37005 11/4
  ΜΟΥ/37006 11/2
  ΜΟΥ/37007 2

 • Συστολή ανοξείδωτη
 • Συστολή ανοξείδωτη
  Κωδικός διάμετρος
  ΣΥΣ/32101 3/8-1/2
  ΣΥΣ/32102 ½-3/8
  ΣΥΣ/32103 ¾-1/2
  ΣΥΣ/32104 1-3/4
  ΣΥΣ/32105 11/4-1
  ΣΥΣ/32106 11/2-11/4
  ΣΥΣ/32107 2-11/2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Γωνιά ανοξείδωτη
 • Γωνιά ανοξείδωτη
  Κωδικός διάμ.
  ΓΩΝ/32601 3/8
  ΓΩΝ/32602 ½
  ΓΩΝ/32603 3/4
  ΓΩΝ/32604 1
  ΓΩΝ/32605 11/4
  ΓΩΝ/32606 1/1/2
  ΓΩΝ/32607 2

 • Γωνιά ανοξείδωτη θηλυκή-αρσενική
 • Γωνιά ανοξείδωτη θηλυκή-αρσενική
  Κωδικός διάμ.
  ΓΩΝ/12401 3/8
  ΓΩΝ/12402 ½
  ΓΩΝ/12403 ¾
  ΓΩΝ/12404 1
  ΓΩΝ/12405 11/4
  ΓΩΝ/12406 11/2
  ΓΩΝ/12407 2

 • Μαστός ανοξείδωτος αρσενικός-θηλυκός
 • Μαστός ανοξείδωτος αρσενικός-θηλυκός
  Κωδικός διάμ.
  ΜΑΣ/19401 ½
  ΜΑΣ/19402 ¾
  ΜΑΣ/19403 1
  ΜΑΣ/19404 11/2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Κολλάρα σωλήνος γαλβανιζέ ελ.τύπου
 • Κολλάρα σωλήνος γαλβανιζέ ελ.τύπου
  Κωδικός διάμετρος
  742/Γ/… 7×16
  10×23 10×23
  16×32 16×32
  19×42 19×42
  25×51 25×51
  33×57 33×57
  40×64 40×64
  46×70 46×70
  52×76 52×76
  59×83 59×83
  65×89 65×89
  72×95 72×95
  84×110 84×110
  91×121 91×121
  118×140 118×140
  130×153 130×153

Κολλάρα σωλήνος γαλβανιζέ βαρ.τύπου

 • Κολλάρα σωλήνος γαλβανιζέ βαρ.τύπου
 • Κολλάρα σωλήνος γαλβανιζέ βαρ.τύπου
  Κωδικός διάμετρος
  742/Γ/ΒΤ… 28×31
  32×35 32×35
  36×40 36×40
  47×52 47×52
  50×55 50×55
  55×59 55×59
  56×61 56×61
  63×68 63×68
  68×73 68×73
  77×82 77×82
  83×88 83×88
  86×91 86×91
  96×101 96×101
  104×109 104×109
  107×113 107×113
  116×121 116×121
  124×129 124×129

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΡΟΥ

 • Κολλάρα σωλήνος ανοξείδωτα ελ.τύπου
 • Κολλάρα σωλήνος ανοξείδωτα ελ.τύπου
  Κωδικός διάμετρος
  742/A2/… 7×16
  10×23 10×23
  16×32 16×32
  19×42 19×42
  25×51 25×51
  32-44 32-44
  38-50 38-50
  40×64 40×64
  46×70 46×70
  59×83 59×83
  72×95 72×95
  84×110 84×110
  91×121 91×121
  118×140 118×140
  130×153 130×153

 • Κολλάρα σωλήνος ανοξείδωτα βαρ.τύπου
 • Κολλάρα σωλήνος ανοξείδωτα βαρ.τύπου
  Κωδικός διάμετρος
  742/Α2/ΒΤ… 28×31
  32×35 32×35
  36×40 36×40
  47×52 47×52
  50×55 50×55
  55×59 55×59
  56×61 56×61
  60×63 60×63
  68×73 68×73
  77×82 77×82
  83×88 83×88
  91×96 91×96
  96×101 96×101
  104×109 104×109
  107×113 107×113
  116×121 116×121
  124×129 124×129