Τα συρματόσχοινα με χαλύβδινη ψυχή έχουν στον πυρήνα τους σύρμα, έχουν υψηλότερη αντοχή από τα καννάβινα συρματόσχοινα και προτιμώνται σε εργασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας γαλβανιζέ συρματόσχοινα ή ανοξείδωτα συρματόσχοινα
συρματοσχοινα χαλύβδινη ψυχή