Τα συρματόσχοινα γαλβανίζε χωρίζονται βάση των κλώνων και των συρματιδίων σε 6×7 , 6×19, 6×37, 6×36, 19×7. Μια άλλη διαχώριση συρματοσχοίνων γαλβανιζέ στα δεξιόστροφα συρματόσχοινα γαλβανίζέ και στα ασύστροφα συρματόσχοινα γαλβανιζέ. Τα γαλβανιζέ συρματόσχοινα χρησιμοποιούνται συνήθως στην βιομηχανία και στην ναυτιλία. Δημοφιλή κατηγορία συρματοχοίνων είναι και τα επενδυμένα συρματόσχοινα τα οποία τοποθετούνται σε όργανα γυμναστηρίων.

 συρματόσχοινα -γαλβανιζέ
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ χαλύβδινη ψυχή
 • Σύνθεση:1×19+iwrc
 • συρματοσχοινο
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  1/19/ΓΧΨ/1.6 1.6mm 200kgs 12gr
  1/19/ΓΧΨ/2 2mm 400kgs 19gr
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×7+fc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/7/ΓΚΨ /2 2mm 400kgs
  6/7/ΓΚΨ /3 3mm 580kgs
  6/7/ΓΚΨ /4 4mm 1000kgs
  6/7/ΓΚΨ /5 5mm 1600kgs
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×19+fc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/19/ΓΚ Ψ/4 4mm 1000kgs
  6/19/ΓΚ Ψ/5 5mm 1600kgs
  6/19/ΓΚ Ψ/6 6mm 1850kgs
  6/19/ΓΚ Ψ/8 8mm 3.500kgs
  6/19/ΓΚ Ψ/10 10mm 5.200kgs
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ χαλύβδινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×19+iwrc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ χαλύβδινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/19/ΓX Ψ/4 4mm 110kgs
  6/19/ΓX Ψ/5 5mm 1600kgs
  6/19/ΓX Ψ/6 6mm 1950kgs
  6/19/ΓX Ψ/8 8mm 3.600kgs

Τα συρμ/να έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×37+fc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ καννάβινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/37/ΓΚ Ψ/10 10mm 5.200kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/12 12mm 7.500kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/14 14mm 10.300kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/16 16mm 13.300kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/18 18mm 17.000kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/20 20mm 21.000kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/22 22mm 25.300kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/24 24mm 30.200kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/26 26mm 36.300kgs
  6/37/ΓΚ Ψ/30 30mm 47.850kgs
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ χαλύβδινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×36+iwrc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ χαλύβδινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/36/ΓΧ Ψ/10 10mm 5.300kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/12 12mm 7.600kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/14 14mm 10.400kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/16 16mm 13.400kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/18 18mm 17.100kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/20 20mm 21.100kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/22 22mm 25.400kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/24 24mm 30.300kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/26 26mm 36.400kgs
  6/36/ΓΧ Ψ/30 30mm 47.950kgs

Τα συρμ/να έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ ασύστροφο χαλύβδινο
 • Σύνθεση:19×7+iwrc
 • Συρματόσχοινο γαλβανιζέ ασύστροφο χαλύβδινο
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  19/7/ΓΧ Ψ/3 3mm 530kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/4 4mm 930kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/5 5mm 1460kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/6 6mm 2100kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/8 8mm 3790kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/10 10mm 5920kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/12 12mm 8530kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/14 14mm 11.600kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/16 16mm 15.200kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/18 18mm 19.200kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/20 20mm 23.700kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/22 22mm 28.700kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/24 24mm 34.100kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/26 26mm 40.000kgs
  19/7/ΓΧ Ψ/30 30mm 50.000kgs
 • Συρματόσχοινο επενδεδυμένο γαλβανιζέ
 • Σύνθεση:7×7+iron core
 • Συρματόσχοινο επενδεδυμένο γαλβανιζέ
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  7/7Π/3 2-Μαρ 400kgs
  7/7Π/4 3-Απρ 540kgs
  7/7Π/5 4-Μαϊ 960kgs
  7/7Π/6 5-Ιουν 1570kgs
  7/7Π/8 6-Αυγ 2.200kgs
  7/7Π/10 8-Οκτ 3790kgs
  7/7Π/12 10-Δεκ 5.500kgs
 • Συρματόσχοινο μαύρο καννάβινη ψυχή
 • Σύνθεση:6×37+fc
 • Συρματόσχοινο μαύρο καννάβινη ψυχή
  Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
  6/37/ΜΚ Ψ/10 10mm 5.300kgs
  6/37/ΜΚ Ψ/12 12mm 7.600kgs
  6/37/ΜΚ Ψ/14 14mm 10.400kgs
  6/37/ΜΚ Ψ/16 16mm 13.400kgs

Τα συρμ/να έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

Τα συρμ/να έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑΛΟΥΡΙΤ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ ΕΩΣ 500 ΤΟΝΟΥΣ

 • ΤΑΛΟΥΡΙΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΑΛΟΥΡΙΤ ΧΑΛΚΟΥ
 • Σύνθεση:Αλουμίνιο Χάλκινο
 • ΤΑΛΟΥΡΙΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΤΑΛΟΥΡΙΤ ΧΑΛΚΟΥ
  Κωδικός διάμετρος Κωδικός διάμετρος
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 1 1mm ΤΑΛ/ΧΑ/1 1mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 1.5 1.5mm ΤΑΛ/ΧΑ/1.5 1.5mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 2 2mm ΤΑΛ/ΧΑ/2 2mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 2.5 2.5mm ΤΑΛ/ΧΑ/2.5 2.5mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 3 3mm ΤΑΛ/ΧΑ/3 3mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/4 4mm ΤΑΛ/ΧΑ/4 4mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 5 5mm ΤΑΛ/ΧΑ/5 5mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 6 6mm ΤΑΛ/ΧΑ/6 6mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 8 8mm ΤΑΛ/ΧΑ/8 8mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 10 10mm ΤΑΛ/ΧΑ/10 10mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 12 12mm ΤΑΛ/ΧΑ/12 12mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 14 14mm ΤΑΛ/ΧΑ/14 14mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 16 16mm ΤΑΛ/ΧΑ/16 16mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 18 18mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 20 20mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 22 22mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 24 24mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 26 26mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 28 28mm
  ΤΑΛ/ΑΛ/ 30 30mm
 • ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
 • ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
  Διάμετρος γάσσα πλάτος Mονό/kgs Πνιχτό ΘέσηU ΘέσηΔ
  4mm 32mm 64mm 150 135 300 260
  5mm 40mm 80mm 230 200 460 400
  6mm 40mm 80mm 350 310 700 600
  8mm 64mm 128mm 667 600 1334 1.155
  10mm 80mm 160mm 1050 940 2100 1.820
  12mm 96mm 192mm 1520 1350 3040 2.630
  14mm 112mm 224mm 2070 1850 4140 3580
  16mm 128mm 256mm 2670 2400 5340 4620
  18mm 144mm 288mm 3380 3000 6760 5850
  20mm 160mm 320mm 4.000 3600 8000 6920
  22mm 176mm 352mm 5.080 4500 10160 8800
  24mm 192mm 384mm 6.000 5400 12000 10300
  26mm 208mm 416mm 7.080 6300 14160 12260
  28mm 224mm 448mm 8.000 7200 16000 13800
  30mm 240mm 460mm 9.000 8100 18000 15500
 • Πρεσάκι
 • Για πρεσσάρισμα χειρός
 • Πρεσάκι
  Κωδικός διάμετρος
  ΠΡΕΣ/790 εώς 5mm
 • ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
 • Σύνθεση:
 • ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
  M Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ
  Θ-Θ Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ26
  1 3 6.08 7.06 8 10.68 14.46 17.82 23.48 29.24 34.92 45.7
  1.5 3.66 7.66 8.52 9.72 12.84 16.88 20.72 27 33.40 40.60 48.46
  2 4.12 8.26 9.44 10.40 14.80 19.62 23.60 30.52 36.78 45.60 53.92
  2.5 4.66 10.36 12.20 13.20 16.86 22.08 26.48 31.36 41.70 50.60 59.50
  3 5.08 11.56 12.94 14.70 18.90 24.44 29.34 37.50 45.70 55.66 64.96
  3.5 5.72 12.90 14.32 16.28 20.96 27 32.26 41.02 50 60.68 70.54
  4 5.88 14.28 15.88 18 23.10 29.34 35.12 44.52 54.10 65.68 76
  4.5 6.52 15.52 17.22 19.56 25.12 32.08 38 48.08 58.28 70.66 81.50
  5 6.94 16.92 18.84 21.34 27.18 34.56 40.90 51.54 62.40 75.78 87
  5.5 7.44 18.08 20.08 22.80 29.24 37.12 43.80 55.12 66.54 80.76 92.68
  6 7.92 19.52 21.74 24.66 31.32 39.64 46.74 58.60 70.64 85.76 98.16
  6.5 8.38 20.50 22.72 28.04 33.32 42.20 49.60 62.12 74.82 90.80 103.7
  7 8.84 22.18 24.66 28.86 35.39 44.72 52.60 65.62 79 94.84 109.2
  7.5 9.32 23.24 25.72 29.24 37.44 47.22 55.32 69.1 83.08 100.84 114.8
  8 9.84 24.30 27.34 31.08 39.54 49.78 58.28 72.64 87.22 105.90 120.2
  8.5 10.28 25.84 28.80 32.76 41.60 52.32 61.14 76.14 91.38 110.90 125.8
  9 10.84 27.34 30.36 34.52 43.66 54.84 64 79.68 95.50 115.90 130.2
  9.5 11.46 28.56 31.76 36.08 45.70 56.94 66.88 83.14 99.70 120.90 136.8
  10 11.74 29.76 33.22 37.74 47.80 59.52 69.76 86.68 104.8 126 138.6