Συρματόσχοινα ανοξείδωτα aisi 316 Σύνθεση:1×19

Τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα με σύνθεση 1×19 έχουν δεκαενιά κλώνους με ένα συρματίδιο ο κάθε κλώνος. Η διάμετρος σε αυτά τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα ποικίλει από διάμετροσ 3 mm χιλιοστού με 600 kg θραύση εώς και 10 mm με 7.000 kg θραύση. Τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα AISI 316 αυτής της σύνθεσης είναι ιδιαίτερ άκαμπτα και χρησιμοποιούνται κυρίως για ρέλια στα ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο aisi 316
Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
1/19/A4/ 3 3mm 586kgs
1/19/A4/ 4 4mm 1.040kgs
1/19/A4/ 5 5mm 1.625kgs
1/19/A4/ 6 6mm 2.340kgs
1/19/A4/ 8 8mm 4.160kgs
1/19/A4/ 10 10mm 6.500kgs