Συρματόσχοινα ανοξείδωτα AISI 316 Σύνθεση 7×19

Τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα με σύνθεση 7×19 έχουν εφτά κλώνους με δεκαεννιά συρματίδια ο κάθε κλώνος. Η διάμετρος σε αυτά τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα ποικίλει από διάμετροσ 3 mm χιλιοστού με 586 kg θραύση εώς και 16 mm με 16.660 kg θραύση.

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο aisi 316
Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
7/19/Α4/ 3 3mm 586kgs
7/19/A4/ 4 4mm 1.040kgs
7/19/A4/ 5 5mm 1.625kgs
7/19/A4/ 6 6mm 2.340kgs
7/19/A4/ 7 7mm 3.185kgs
7/19/A4/ 8 8mm 4.160kgs
7/19/A4/ 10 10mm 6.500kgs
7/19/A4/ 12 12mm 9.370kgs
7/19/A4/ 14 14mm 12.750kgs
7/19/A4/ 16 16mm 16.660kgs