Συρματόσχοινα ανοξείδωτα 7×7 AISI 316

Τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα με σύνθεση 7×7 έχουν εφτά κλώνους με εφτά συρματίδια ο κάθε κλώνος. Η διάμετρος σε αυτά τα ανοξείδωτα συρματόσχοινα ποικίλει από διάμετροσ 1 mm χιλιοστού με 65 kg θραύση εώς και 2.5 mm με 400 kg θραύση.

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο aisi 316
Κωδικός διάμετρος θραύση γρα/μ
7/7/Α4/1 1mm 65kgs
7/7/A4/1 .5 1.5mm 146kgs
7/7/A4/2 2mm 260kgs
7/7/A4/2 .5 2.5mm 400kgs