Τα ασύστροφα συρματόσχοινα έχουν σύρμα στον πυρήνα τους και λόγω των πολλών κλώνων και συρματιδίων που έχουν , απο τα οποία είναι κατασκευασμένα έχουν μεγάλη ευκαμψία και είναι ιδανικά να δουλεύουν σε ράουλα.
Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας γαλβανιζέ συρματόσχοινα ή ανοξείδωτα συρματόσχοινα

συρματοσχοινα ασυστροφα