Πρόκες

Οι πρόκες που θα βρείτε παρακάτω είναι εν θερμώ γαλβανισμένες και χρησιμοποιούνται στην ναυτιλία για την μεγαλύτερη αντοχή τους στην οξείδωση.Η βασική χρήση τους είναι στα ξύλινα σκάφη.Παρακάτω θα βρείτε πρόκες γαλβανιζέ,ανοξείδωτες και
ορειχάλκινες οι οποίες διατίθενται από το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς.

 • Πρόκες γαλβανιζέ εν θερμώ (συσκευασία:25kgs)
 • Πρόκες γαλβανιζέ εν θερμώ (συσκευασία:25kgs)

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΠΡΟ/2.5Χ3.5 2.5mm 35mm
  ΠΡΟ/3Χ52 3mm 52mm
  ΠΡΟ/3Χ60 3mm 60mm
  ΠΡΟ/3Χ70 3mm 70mm
  ΠΡΟ/4Χ40 4mm 40mm
  ΠΡΟ/4Χ50 4mm 50mm
  ΠΡΟ/4Χ60 4mm 60mm
  ΠΡΟ/4Χ70 4mm 70mm
  ΠΡΟ/4Χ75 4mm 75mm
  ΠΡΟ/4Χ80 4mm 80mm
  ΠΡΟ/4Χ90 4mm 90mm
  ΠΡΟ/4Χ110 4mm 110mm
  ΠΡΟ/5Χ52 5mm 52mm
  ΠΡΟ/5Χ60 5mm 60mm
  ΠΡΟ/5Χ70 5mm 70mm
  ΠΡΟ/5Χ75 5mm 75mm
  ΠΡΟ/5Χ80 5mm 80mm
  ΠΡΟ/5Χ90 5mm 90mm
  ΠΡΟ/5Χ100 5mm 100mm
  ΠΡΟ/5Χ110 5mm 110mm
  ΠΡΟ/5Χ120 5mm 120mm
  ΠΡΟ/5Χ130 5mm 130mm
  ΠΡΟ/5Χ140 5mm 140mm
  ΠΡΟ/5Χ150 5mm 150mm
  ΠΡΟ/6Χ100 6mm 100mm
  ΠΡΟ/6Χ110 6mm 110mm
  ΠΡΟ/6Χ120 6mm 120mm
  ΠΡΟ/6Χ130 6mm 130mm
  ΠΡΟ/6Χ140 6mm 140mm
  ΠΡΟ/6Χ150 6mm 150mm
  ΠΡΟ/6Χ160 6mm 160mm
  ΠΡΟ/6Χ170 6mm 170mm
  ΠΡΟ/6Χ180 6mm 180mm
  ΠΡΟ/6Χ190 6mm 190mm
  ΠΡΟ/8Χ150 8mm 150mm
  ΠΡΟ/8Χ160 8mm 160mm
  ΠΡΟ/8Χ170 8mm 170mm
  ΠΡΟ/8Χ180 8mm 180mm

ΠΡΟΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Πρόκες ανοξείδωτες aisi 316
 • Πρόκες ανοξείδωτες aisi 316

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΠΡ/Α4/2Χ20 2mm 20mm
  ΠΡ/Α4/2.5Χ25 2.5mm 25mm
  ΠΡ/Α4/3Χ30 3mm 30mm
  ΠΡ/Α4/3Χ50 3mm 50mm
  ΠΡ/Α4/4Χ40 4mm 40mm
  ΠΡ/Α4/4Χ50 4mm 50mm
  ΠΡ/Α4/4Χ70 4mm 70mm
  ΠΡ/Α4/5Χ50 5mm 50mm
  ΠΡ/Α4/5Χ70 5mm 70mm

 • Πρόκες oρειχάλκινες
 • Πρόκες oρειχάλκινες

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΠΡ/ΟΡ/2X15 2mm 15mm
  ΠΡ/ΟΡ/2X20 2mm 20mm
  ΠΡ/ΟΡ/2Χ25 2mm 25mm
  ΠΡ/ΟΡ/2Χ30 2mm 30mm

 • Στουπαρόλια χάλκινα
 • Στουπαρόλια χάλκινα

  Κωδικός διάμετρος
  ΣΤΟΥ/3/8 3/8
  ΣΤΟΥ/1/2 ½
  ΣΤΟΥ/5/8 5/8
  ΣΤΟΥ/3/4 ¾
  ΣΤΟΥ/1 1

×