ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

 • φυκοπαγιδες
 • φυκοπαγιδες

ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

 • ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
 • ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

  Κωδικός διάμετρος
  ΦΥΚΟΠ/65302 ¾
  ΦΥΚΟΠ/65303 1
  ΦΥΚΟΠ/65304 1 1-4
  ΦΥΚΟΠ/ 65305 1 1-2
  ΦΥΚΟΠ/65306 2
  ΦΥΚΟΠ/63507 2 1/2
  ΦΥΚΟΠ/63508 3

ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

 • ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
 • ΦΥΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

  Κωδικός διάμετρος
  ΦΥΚΟΠ/ 18525-02 5/8
  ΦΥΚΟΠ/18525-03 3/4
  ΦΥΚΟΠ/18526-01 1
  ΦΥΚΟΠ/18526-02 1 1/4
  ΦΥΚΟΠ/18526-03 1 1/2