ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

 • Σιγαστήρας μηχανής
 • Σιγαστήρας μηχανής

  Κωδικός διάμετρος ύψος λίτρα
  ΣΙΓΑΣ/2285 55-60-65mm 32cm 20
  ΣΙΓΑΣ/2288 75-90mm 40cm 33
  ΣΙΓΑΣ/2289 100-115mm 40cm 33
  ΣΙΓΑΣ/2290 40-45-50mm 22cm 7

Σιγαστήρας μηχανής

 • Σιγαστήρας μηχανής
 • Σιγαστήρας μηχανής

  Κωδικός διάμετρος ύψος λίτρα
  ΣΙΓΑΣ/2286 40-45-50mm 48cm 7