ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΙΤΑΛΙΑΣ
Κανιστρα μεταφορας
Ρεζερβουάρ βενζίνης

 • Ρεζερβουάρ βενζίνης
 • Ρεζερβουάρ βενζίνης
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/12 12 41cm 16cm 26cm
  ΡΕΖ/22 22 46cm 20cm 30cm
  ΡΕΖ/30 30 50cm 22cm 36cm

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2023 33 50cm 23cm 35cm
  ΡΕΖ/2024 43 65cm 23cm 35cm
  ΡΕΖ/2025 53 80cm 23cm 35cm
  ΡΕΖ/2026 42 50 cm 30cm 35cm
  ΡΕΖ/2027 55 65cm 30cm 35cm
  ΡΕΖ/2028 70 80cm 30cm 35cm

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2020 40 40cm 28cm 40cm
  ΡΕΖ/2021 50 65cm 28cm 40cm
  ΡΕΖ/2022 65 80cm 28cm 40cm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2033 70 80cm 28cm 40cm
  ΡΕΖ/2034 84 95cm 28cm 40cm
  ΡΕΖ/2035 96 110cm 28cm 40cm
  ΡΕΖ/2036 102 80cm 40cm 40cm
  ΡΕΖ/2037 120 95cm 40cm 40cm
  ΡΕΖ/2038 140 110cm 40cm 40cm

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2084 28 45cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2085 35 55cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2086 41 65cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2087 48 75cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2088 54 85cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2089 61 95cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2090 67 105cm 20cm 39cm
  ΡΕΖ/2091 43 45cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2092 53 55cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2093 63 65cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2094 73 75cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2095 83 85cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2096 93 95cm 29cm 39cm
  ΡΕΖ/2097 103 105 cm 29cm 39cm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2029 62 66cm 44cm 30cm
  ΡΕΖ/2030 91 91cm 44cm 30cm

Ρεζερβουάρ πετρελαίου,βενζίνης,λυμάτων,νερού

 • Ρεζερβουάρ
 • Ρεζερβουάρ
  Κωδικός λίτρα μήκος ύψος πλάτος
  ΡΕΖ/2031 62 66cm 33cm 41cm
  ΡΕΖ/2032 91 91cm 33cm 41cm

Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ

 • Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ
 • Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ
  Κωδικός
  ΤΑΠ/02150

Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ

 • Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ
 • Τάπα ανταλλακτική ρεζερβουάρ
  Κωδικός
  ΤΑΠ/2102

Κιτ πρόσδεσης ρεζερβουάρ

 • Κιτ πρόσδεσης ρεζερβουάρ
 • Κιτ πρόσδεσης ρεζερβουάρ
  Κωδικός
  ΚΙΤ/ΠΡΟΣΔ/ΡΕΖ

Γωνιά ρεζερβουάρ

 • Γωνιά ρεζερβουάρ
 • Γωνιά ρεζερβουάρ
  Κωδικός διάμετρος
  ΓΩΝ/2151 38mm

Πουάρ καυσίμων

 • Πουάρ καυσίμων
 • Πουάρ καυσίμων
  Κωδικός διάμετρος
  ΠΟΥΑΡ/14572 5/16
  ΠΟΥΑΡ/14672 3/8

Σετ πουάρ-λάστιχο-ακροφύσια

 • Σετ πουάρ-λάστιχο-ακροφύσια
 • Σετ πουάρ-λάστιχο-ακροφύσια
  Κωδικός μήκος
  ΣΕΤ/C34620 1.5m+50cm

Λάστιχο καυσίμων

 • Λάστιχο καυσίμων
 • Λάστιχο καυσίμων
  Κωδικός διάμετρος
  ΛΑΣ/ΚΑΥ 5/16 2.10

In line φίλτρο καυσίμων

 • In line φίλτρο καυσίμων
 • In line φίλτρο καυσίμων
  Κωδικός
  ΦΙΛ/1919

Τριοδική μπρούτζινη βάνα

 • Τριοδική μπρούτζινη βάνα
 • Τριοδική μπρούτζινη βάνα
  Κωδικός διάμετρος
  ΒΑΝ/14565 5/16