ΚΟΡΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Οι κόρνες σκαφών είναι χειρός,ηλεκτρικές και αέρος στα μεγαλύτερα σκάφη.Παρακάτω θα βρείτε κόρνες ανοξείδωτες,κόρνες χωνευτές,κόρνες πλαστικές,κόρνες μονές ή διπλές,κόρνες πιστοποιημένες για την επιλογή της καλύτερης για το σκαφος σας.

 • Κόρνα marco αέρος
 • Κόρνα marco αέρος
  Κωδικός
  ΚΟΡ/32004
  Ανταλλακτική φιάλη
  Κωδικός
  ΑΝΤΑΛ/ΚΟΡΝΑΣ

 • Κόρνα ομίχλης
 • Κόρνα ομίχλης
  Κωδικός χρώμα
  ΚΟΡ/30200/Μ μπλε
  ΚΟΡ/70502/Κ κόκκινο

 • Κόρνα ομίχλης
 • Κόρνα ομίχλης
  Κωδικός χρώμα
  ΚΟΡ/70501 κίτρινο

 • Κόρνα ηλεκτρική σαλιγκάρι
 • Κόρνα ηλεκτρική σαλιγκάρι
  Κωδικός dc db
  ΚΟΡ/15035-12 12v 100

 • Κόρνα ηλεκτρική σαλιγκάρι διπλή
 • Κόρνα ηλεκτρική σαλιγκάρι διπλή
  Κωδικός dc db
  ΚΟΡ/0614 12v 100

ΚΟΡΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Κόρνα marco ηλεκτρική σαλιγκάρι
 • Κόρνα marco ηλεκτρική σαλιγκάρι
  Κωδικός dc db
  ΚΟΡ/32272 12v 114

 • Κόρνα marco ηλεκτρική shark
 • Κόρνα marco ηλεκτρική shark
  Κωδικός dc χρώμα db
  ΚΟΡ/8012 12v λευκή 108
  ΚΟΡ/8122 12v χρωμέ 108

 • Κόρνα ηλεκτρική χωνευτή
 • Κόρνα ηλεκτρική χωνευτή
  Κωδικός dc db χρωμα
  ΚΟΡ/60019 12v 100 λευκή/μαύρη

 • Κόρνα ηλεκτρική Marco ανοξείδωτη
 • Κόρνα ηλεκτρική Marco ανοξείδωτη
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/4322 12v 400mm 115
  ΚΟΡ/4323 24v 400mm 115

ΚΟΡΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Κόρνα ηλεκτρική Marco ανοξείδωτη
 • Κόρνα ηλεκτρική Marco ανοξείδωτη
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/4012 12v 25cm 114

 • Κόρνα ηλεκτρική taiwan ανοξείδωτη
 • Κόρνα ηλεκτρική taiwan ανοξείδωτη
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/15017 12v 250mm 90

 • Κόρνα ηλεκτρική μονή taiwan ανοξείδωτη
 • Κόρνα ηλεκτρική μονή taiwan ανοξείδωτη
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/15013-12 12v 400mm 115
  ΚΟΡ/15013-24 24v 400mm 115

 • Κόρνα ηλεκτρική διπλή taiwan ανοξείδωτη
 • Κόρνα ηλεκτρική διπλή taiwan ανοξείδωτη
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/15023-12 12v 400mm 115
  ΚΟΡ/15023-24 24v 400mm 115

ΚΟΡΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Κόρνα αέρος μονή Μarco
 • Κόρνα αέρος μονή Μarco
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/13400012 12v 400mm 110
  ΚΟΡ/13400013 24v 400mm 110

 • Κόρνα αέρος διπλή Μarco
 • Κόρνα αέρος διπλή Μarco
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/13402012 12v 400mm 115
  ΚΟΡ/13402013 24v 400mm 115

 • Κόρνα αέρος μονή εγγεκριμένη -20m Μarco
 • Κόρνα αέρος μονή εγγεκριμένη -20m Μarco
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/5402 12v 460mm 123
  ΚΟΡ/5403 24v 460mm 123

  (με πιστοποιητικά)

 • Κόρνα αέρος μονή εγγεκριμένη -75m Μarco
 • Κόρνα αέρος μονή εγγεκριμένη -75m Μarco
  Κωδικός dc μήκος db
  ΚΟΡ/5422 12v 460mm 135
  ΚΟΡ/5423 24v 460mm 135

  (με πιστοποιητικά)

ΚΟΡΝΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Κόρνα με ενδοεπικοινωνία
 • Κόρνα με ενδοεπικοινωνία
  Κωδικός dc db
  ΚΟΡ/60012 12v 110
  KOΡ/60013 24v 110

 • Τηλεβόας-ντουντούκα
 • Τηλεβόας-ντουντούκα
  Κωδικός watt
  ΝΤΟΥ/15091 16