ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Τα ηλεκτρικά εξαεριστικά σκαφών χρησιμοποιούνται στα σκάφη για εξαερισμό στις καμπίνες ή στο μηχανοστάσιο.Παρακάτω θα βρείτε ηλεκτρικά εξαεριστικά σκαφών που διαφέρουν στα κυβικά αέρα
και στην διατομή τους.

 • Ηλεκτρικό blower
 • Ηλεκτρικό blower

  Κωδικός διάμετρος απόδοση
  ΕΞΑ/13019A 76mm 140cfm

 • Ηλεκτρικό blower
 • Ηλεκτρικό blower
  Κωδικός dc διάμετρος απόδοση
  ΕΞΑ/10680/12 12 76mm 90cfm
  ΕΞΑ/10680/24 24 76mm 90cfm

 • Ηλεκτρικό blower
 • Ηλεκτρικό blower

  Κωδικός dc διάμετρος απόδοση
  ΕΞΑ/10690/12 12 76mm 90cfm
  ΕΞΑ/10690/24 24 76mm 90cfm
  ΕΞΑ/10692/12 12 100mm 122cfm
  ΕΞΑ/10692/24 24 100mm 122cfm