Οι αντλίες σεντίνας τοποθετυτούνται στον πυθμένα του σκάφους και στραγγίζουν τα σεντινόνερα. Οι αντλίες σεντίνας χωρίζονται σε μή αυτόματες και σε αυτόματες αντλίες σεντίνας. Οι αυτόματες αντλίες σεντίνας περιέχουν φλοτέρ που καθιστά την λειτουργία τους αυτόματα.αντλίες σεντίνας

 • αντλιες σεντινας
 • αντλιες σεντινας
 • αντλιες σεντινας
 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/7501/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/7501/24
  Παροχή:500 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:4.5m
  Έξοδος:3/4

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/5806/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/5806/24
  Παροχή:1000 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:4m
  Έξοδος:28.5mm

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6207/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6207/24
  Παροχή:1500 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:4m
  Έξοδος:1 1/8

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6208/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6208/24
  Παροχή:2000 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:4m
  Έξοδος:28.5mm

Aντλίες Σεντίνας

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6928/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6928/24
  Παροχή:3000 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:5m
  Έξοδος:32mm

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6307/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6307/24
  Παροχή:3100 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:8m
  Έξοδος:40mm

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6308/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6308/24
  Παροχή:3500 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:8m
  Έξοδος:40mm

Aντλίες Σεντίνας

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6309/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6309/24
  Παροχή:3700 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:8m
  Έξοδος:40mm

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/6918/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/6918/24
  Παροχή:4700 γαλόνια/ώρα
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:8m
  Έξοδος:50mm

 • Aντλίες Σεντίνας
 • Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/2302/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/2302/24
  Παροχή:85 λίτρα/λεπτό
  Dc:12 ή 24 v
  Ανύψωση νερού:6m
  Έξοδος:40mm

  (για πηγάδια)

Aντλίες Σεντίνας TMC

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/450/12
  Παροχή:450 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4
  Dc:12 v
  Ανύψωση νερού:2 μέτρα

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/500/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/500/24
  Παροχή:500 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:3 μέτρα

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/1000/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/1000/24
  Παροχή:1000 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:1 1/8
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:4 μέτρα

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/2000/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/ΜΑ/2000/24
  Παροχή:2000 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:1 1/4
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:4 μέτρα

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/200
  Έξοδος:11mm
  Παροχή:7.5 λίτρα/λεπτό
  Dc:12 v
  Ανύψωση νερού:3 μέτρα
  (μπετονιού)

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/10095/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/10095/24
  Παροχή:1000 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4 ή1 1/8
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:3 μέτρα

 • TMC Aντλίες Σεντίνας
 • TMC Aντλίες Σεντίνας

  Κωδικός:ΑΝΤ/10097/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/10097/24
  Παροχή:2500 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4 ή 1 1/8
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:5 μέτρα

Αυτόματες αντλίες σεντίνας

 • Αντλία αυτόματη με φλοτέρ
 • Αντλία αυτόματη με φλοτέρ

  Κωδικος:ΑΝΤ/ ΣΑΧ/500/12
  Παροχή:750 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:2.5 μέτρα

 • Αντλία αυτόματη με φλοτέρ TMC
 • Αντλία αυτόματη με φλοτέρ

  Κωδικός:ΑΝΤ/ΑΥΤ/500/12
  Κωδικός:ΑΝΤ/ΑΥΤ/500/24
  Παροχή:500 γαλόνια/ώρα
  Έξοδος:3/4
  Dc:12 ή 24v
  Ανύψωση νερού:2.5 μέτρα