Εργάτες TMAX

Από το 2001 η εταιρεία Δακουτρός ένταξε τους εργάτες tmax στο δυναμικό των προϊόντων της. Οι εργάτες tmax, χρησιμοποιούνται κυρίως για την έλξη αυτοκινήτων. Παρ’ όλα αυτά με τους εργάτες tmax μπορείτε να έλξετε και το σκάφος σας από την θάλασσα στην στεριά. Πάντα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας την ελκτική ικανότητα των εργατών και να τηρήτε τους κανόνες ασφαλείας. Οι εργάτες tmax είναι κατασκευασμένοι μόνο για έλξη και άν χρησιμοποιούνται για ανύψωση πρέπει να τηρήται η σχέση ένα πρός έξι τουλάχιστον, αν και δεν προτείνεται.

Εργάτες TMAX