• Χαλκάδες κλειδιών ανοξείδωτοι
 • Χαλκάδες κλειδιών ανοξείδωτοι

  Κωδικός διαστάσεις
  ΧΑΛ/ΚΛΕ 20mm

 • Χαλκάδες ανοξείδωτοι μασίφ
 • Χαλκάδες ανοξείδωτοι μασίφ
  Κωδικός διαστάσεις
  ΜΕΝ/4007/Σ 4mmx32mm
  MEN/4008/Σ 5mmx40mm
  MEN/4009/Σ 6mmx32mm
  MEN/4010/Σ 6mmx40mm
  MEN/4011/Σ 6mmx50mm
  ΜΕΝ/4001/Σ 8mmx32mm
  ΜΕΝ/4002/Σ 8mmx40mm
  ΜΕΝ/4003/Σ 8mmx50mm
  ΜΕΝ/4004/Σ 10mmx40mm
  ΜΕΝ/4005/Σ 10mmx50mm
  ΜΕΝ/4006/Σ 10mmx60mm

 • Κουλούρια βαρέως τύπου ανοξείδωτα
 • Κουλούρια βαρέως τύπου ανοξείδωτα
  Κωδικός διαστάσεις
  ΚΟΥ/10/100 10Χ100
  ΚΟΥ/13/120 13Χ120
  ΚΟΥ/16/150 16Χ150