Οι ροδάντζες είναι τα εξαρτήματα τα οποίο μπαίνουν στις θηλιές των συρματοσχοίνων ή των σχοινιών και το προστατεύουν από τις τριβές.Παρακάτω θα βρείτε ροδάντζες γαλβανιζέ,ανοξείδωτες και πλαστικές.

ροδαντζες συρματοσχοίνου
 • Ροδάντζες συρματοσχοίνου γαλβανιζέ
 • Ροδάντζες συρματοσχοίνου γαλβανιζέ
  Κωδικός διαμ.συρμ/νου
  ΡΟΔ/Γ/3 3mm
  ΡΟΔ/Γ/4 4mm
  ΡΟΔ/Γ/5 5mm
  ΡΟΔ/Γ/6 6mm
  ΡΟΔ/Γ/8 8mm
  ΡΟΔ/Γ/10 10mm
  ΡΟΔ/Γ/12 12mm
  ΡΟΔ/Γ/14 14mm
  ΡΟΔ/Γ/16 16mm
  ΡΟΔ/Γ/18 18mm
  ΡΟΔ/Γ/20 20mm
  ΡΟΔ/Γ/22 22mm
  ΡΟΔ/Γ/24 24mm
  ΡΟΔ/Γ/26 26mm
  ΡΟΔ/Γ/28 28mm
  ΡΟΔ/Γ/30 30mm
  ΡΟΔ/Γ/32 32mm
  ΡΟΔ/Γ/34 34mm
  ΡΟΔ/Γ/36 36mm
  ΡΟΔ/Γ/38 38mm
  ΡΟΔ/Γ/40 40mm

 • Ροδάντζες συρματοσχοίνου πλαστικές
 • Ροδάντζες συρματοσχοίνου πλαστικές
  Κωδικός διαμ.συρμ/νου
  ΡΟΔ/ΠΛ/4 4mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/5 5mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/6 6mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/8 8mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/10 10mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/12 12mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/14 14mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/16 16mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/18 18mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/20 20mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/22 22mm
  ΡΟΔ/ΠΛ/24 24mm

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ MARINE HARDWARE

 • Ροδάντζες συρματοσχοινου ανοξείδωτες
 • Ροδάντζες συρματοσχοινου ανοξείδωτες
  Κωδικός διαμ.συρμ/νου
  ΡΟΔ/Α4/3 3mm
  ΡΟΔ/Α4/4 4mm
  ΡΟΔ/Α4/5 5mm
  ΡΟΔ/Α4/6 6mm
  ΡΟΔ/Α4/8 8mm
  ΡΟΔ/Α4/10 10mm
  ΡΟΔ/Α4/12 12mm
  ΡΟΔ/Α4/14 14mm
  ΡΟΔ/Α4/16 16mm
  ΡΟΔ/Α4/18 18mm
  ΡΟΔ/Α4/20 20mm
  ΡΟΔ/Α4/22 22mm
  ΡΟΔ/Α4/24 24mm
  ΡΟΔ/Α4/26 26mm
  ΡΟΔ/Α4/28 28mm
  ΡΟΔ/Α4/30 30mm