Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

Παρακάτω θα βρείτε μεντεσέδες ανοξείδωτους σε διάφορα μήκη και πλάτη οι οποίοι προσαρμόζονται στις πόρτες,τα παράθυρα,τα καθίσματα ή τα καπάκια των σκαφών.Οι ανοξείδωτοι μεντεσέδες έχουν υψηλή αντοχή στον καιρό και φυσικά όμορφο φινίρισμα.

μεντεσεδες
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/4012 40mm 30mm 1mm
  MEN/4014 40mm 35mm 1.5mm
  MEN/4016 40mm 40mm 1.5mm
  MEN/4018 40mm 44mm 2mm
  MEN/4020 40mm 48mm 2mm
  MEN/4022 40mm 52mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/6012 60mm 32mm 1.5mm
  MEN/6014 60mm 35mm 1.5mm
  MEN/6016 60mm 40mm 1.5mm
  MEN/6018 60mm 44mm 2mm
  MEN/6020 60mm 48mm 2mm
  MEN/6022 60mm 52mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/8009 50mm 30mm 1.5mm
  MEN/8012 80mm 32mm 1.5mm
  MEN/8014 80mm 35mm 1.5mm
  MEN/8016 80mm 40mm 1.5mm
  MEN/8018 80mm 44mm 2mm
  MEN/8020 80mm 48mm 2mm
  MEN/8022 80mm 52mm 2mm

Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/10012 100mm 32mm 1.5mm
  MEN/10014 100mm 35mm 1.5mm
  MEN/10016 100mm 40mm 1.5mm
  MEN/10018 100mm 44mm 2mm
  MEN/10020 100mm 48mm 2mm
  MEN/10022 100mm 52mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8005 35+35mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8004 25+35mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8002 20+35mm 40mm 2mm
  (γόνατο)

Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8001 20+25mm 40mm 2mm
  (γόνατο)

 • περιγραφη τιτλος
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8006 25+25mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8007 54+54mm 30mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/8008 55+55mm 45mm 1.5mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/402525 40mm 58mm 2mm

Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/401845 72mm 40mm 2mm
  ΜΕΝ/402545 77mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/404545 100mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/604545 100mm 60mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/804545 100mm 80mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/1004545 100mm 100mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/11040 116mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/13040 128mm 40mm 2mm

Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/18040 183mm 40mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/20022 2m 22mm 2mm
  ΜΕΝ/20025 2m 25mm 2mm
  ΜΕΝ/20032 2m 32mm 2mm
  ΜΕΝ/10075 1m 75mm 4mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  MEN/4570A 65mm 43mm 2mm
  MEN/4570Δ 65mm 43mm 2mm
  MEN/65100A 92mm 62mm 2mm
  MEN/65100Δ 92mm 62mm 2mm
  MEN/70120A 110mm 65mm 2mm
  MEN/70120Δ 110mm 65mm 2mm

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/5560A 50mm 52mm 2mm
  ΜΕΝ/5560Δ 50mm 52mm 2mm
  ΜΕΝ/55100A 97mm 52mm 2mm
  ΜΕΝ/55100Δ 97mm 52mm 2mm
  MEN/75120A 112mm 70mm 2mm
  MEN/75120Δ 112mm 70mm 2mm

Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες ανοξείδωτοι

  Κωδικός ολικό μήκος φάρδος πάχος
  ΜΕΝ/18090 177mm 90mm 2mm

 • Μεντεσέδες καθίσματος ανοξείδωτοι
 • Μεντεσέδες καθίσματος ανοξείδωτοι

  Κωδικός μήκος φάρδος
  ΜΕΝ/71530Α 45mm 40mm
  ΜΕΝ/71530Δ 45mm 40mm

 • Μεντεσές παραθύρων ανοξείδωτος
 • Μεντεσές παραθύρων ανοξείδωτος

  Κωδικός μήκος φάρδος
  ΜΕΝ/30099 76mm 88mm

 • Μεντεσές με καπάκι ανοξείδωτος
 • Μεντεσές με καπάκι ανοξείδωτος

  Κωδικός μήκος φάρδος
  ΜΕΝ/9120656 76mm 36mm

 • Βάση τέντας περισ/νη ανοξείδωτη
 • Βάση τέντας περισ/νη ανοξείδωτη

  Κωδικός μήκος φάρδος
  ΜΕΝ/66213 5cm 3cm