Μάπες ονομάζονται οι θηλιές με εσωτερικό ή εξωτερικό σπείρωμα οι οποίες βοηθούν στην στήριξη διαφόρων αντικειμένων.Το σπείρωμα αυτό μπορεί να είναι με παξιμάδι ή με στριφώνι για να βιδωθεί σε ξύλο.Οι μάπες μπορεί να διαθέτουν και πλάκα στο τελείωμα τους για ευκολότερη προσαρμογή τους στο εκάστοτε σημείο που επιθυμείτε.Παρακάτω θα βρείτε μάπες γαλβάνιζέ και μάπες ανοξείδωτες.

μάπες
 • Mάπες αρσενικές γαλβανιζέ
 • Mάπες αρσενικές γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/6 6mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/8 8mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/10 10mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/12 12mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/14 14mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/16 16mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/18 18mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/20 20mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/22 22mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/24 24mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/26 26mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Γ/28 28mm

 • Mάπες θηλυκές γαλβανιζέ
 • Mάπες θηλυκές γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/Θ/Γ/6 6mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/8 8mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/10 10mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/12 12mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/14 14mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/16 16mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/18 18mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/20 20mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/22 22mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/24 24mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/26 26mm
  ΜΑΠ/Θ/Γ/28 28mm

 • Μάπες αρσενικές ανοξείδωτες
 • Μάπες αρσενικές ανοξείδωτες

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Α4/6 6mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Α4/8 8mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Α4/10 10mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Α4/12 12mm
  ΜΑΠ/ΑΡΣ/Α4/16 16mm

 • Μάπες θηλυκές ανοξείδωτες
 • Μάπες θηλυκές ανοξείδωτες

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/ΘΗΛ/Α4/6 6mm
  ΜΑΠ/ΘΗΛ/Α4/8 8mm
  ΜΑΠ/ΘΗΛ/Α4/10 10mm
  ΜΑΠ/ΘΗΛ/Α4/12 12mm
  ΜΑΠ/ΘΗΛ/Α4/16 16mm

 • Μάπα βίδα γαλβανιζέ
 • Μάπα βίδα γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Γ/6/25 6mm 25mm
  ΜΑΠ/Γ/6/50 6mm 50mm
  ΜΑΠ/Γ/6/80 6mm 80mm
  ΜΑΠ/Γ/8/50 8mm 50mm
  ΜΑΠ/Γ/8/60 8mm 60mm
  ΜΑΠ/Γ/8/80 8mm 80mm
  ΜΑΠ/Γ/8/100 8mm 100mm
  ΜΑΠ/Γ/10/60 10mm 60mm
  ΜΑΠ/Γ/10/75 10mm 75mm
  ΜΑΠ/Γ/10/100 10mm 100mm
  ΜΑΠ/Γ/10/120 10mm 120mm
  ΜΑΠ/Γ/10/140 10mm 140mm
  ΜΑΠ/Γ/12/70 12mm 70mm
  ΜΑΠ/Γ/12/100 12mm 100mm
  ΜΑΠ/Γ/12/150 12mm 150mm

 • Μάπα βίδα χαλκά γαλβανιζέ
 • Μάπα βίδα χαλκά γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Χ/Γ/6/30 6mm 30mm
  ΜΑΠ/X/Γ/6/50 6mm 50mm
  ΜΑΠ/X/Γ/6/80 6mm 80mm
  ΜΑΠ/X/Γ/8/60 8mm 60mm
  ΜΑΠ/X/Γ/8/80 8mm 80mm
  ΜΑΠ/X/Γ/8/100 8mm 100mm
  ΜΑΠ/X/Γ/10/75 10mm 75mm
  ΜΑΠ/X/Γ/10/100 10mm 100mm
  ΜΑΠ/X/Γ/10/120 10mm 120mm
  ΜΑΠ/Χ/Γ/10/140 10mm 140mm
  ΜΑΠ/X/Γ/12/100 12mm 100mm
  ΜΑΠ/X/Γ/12/150 12mm 150mm

 • Μάπα στριφώνι γαλβανιζέ
 • Μάπα στριφώνι γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Σ/Γ/6/50 6mm 50mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/6/80 6mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/8/60 8mm 60mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/8/80 8mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/8/100 8mm 100mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/10/75 10mm 75mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/10/100 10mm 100mm
  ΜΑΠ/Σ/Γ/12/100 12mm 100mm

 • Μάπα στριφώνι χαλκά γαλβανιζέ
 • Μάπα στριφώνι χαλκά γαλβανιζέ

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Σ/Χ/6/50 6mm 50mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/6/80 6mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/6/130 6mm 130mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/8/60 8mm 60mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/8/80 8mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/8/100 8mm 100mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/10/75 10mm 75mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/10/100 10mm 100mm
  ΜΑΠ/Σ/Χ/12/100 12mm 100mm

 • Μάπα βίδα ανοξείδωτη
 • Μάπα βίδα ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Σ/6/40Κ 6mm 40mm
  ΜΑΠ/Σ/6/60Κ 6mm 60mm
  ΜΑΠ/Σ/8/60Κ 8mm 60mm
  ΜΑΠ/Σ/8/80Κ 8mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/10/80Κ 10mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/10/100Κ 10mm 100mm
  ΜΑΠ/Σ/12/80Κ 12mm 80mm
  ΜΑΠ/Σ/12/120Κ 12mm 120mm
  ΜΑΠ/Σ/12/180Κ 12mm 180mm

 • Μάπα βίδα χαλκά ανοξείδωτη
 • Μάπα βίδα χαλκά ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΜΑΠ/Χ/6/40K 6mm 40mm
  ΜΑΠ/Χ/6/60K 6mm 60mm
  ΜΑΠ/Χ/6/80K 6mm 80mm
  ΜΑΠ/Χ/8/60K 8mm 60mm
  ΜΑΠ/Χ/8/80K 8mm 80mm
  ΜΑΠ/Χ/10/80K 10mm 80mm
  ΜΑΠ/Χ/10/100K 10mm 100mm
  ΜΑΠ/Χ/12/120K 12mm 120mm
  ΜΑΠ/Χ/12/180K 12mm 180mm

 • Μάπα στριφώνι ανοξείδωτη
 • Μάπα στριφώνι ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΣΤΡ/Α4/Μ/1 6mm 40mm
  ΣΤΡ/Α4/Μ/2 6mm 60mm
  ΣΤΡ/Α4/Μ/3 8mm 50mm
  ΣΤΡ/Α4/Μ/4 8mm 80mm
  ΣΤΡ/Α4/Μ/5 10mm 60mm
  ΣΤΡ/Α4/Μ/6 10mm 100mm

 • Μάπα στριφώνι χαλκά ανοξείδωτη
 • Μάπα στριφώνι χαλκά ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος μήκος
  ΣΤΡ/Α4/X/1 6mm 40mm
  ΣΤΡ/Α4/X/2 6mm 60mm
  ΣΤΡ/Α4/X/3 8mm 50mm
  ΣΤΡ/Α4/X/4 8mm 80mm
  ΣΤΡ/Α4/X/5 10mm 60mm
  ΣΤΡ/Α4/X/6 10mm 100mm

 • Μάπα πλάκα ανοξείδωτη
 • Μάπα πλάκα ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/Π/5 5mm
  ΜΑΠ/Π/6 6mm
  ΜΑΠ/Π/8 8mm
  ΜΑΠ/Π/10 10mm

 • Μάπα πλάκα χαλκά ανοξείδωτη
 • Μάπα πλάκα χαλκά ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/Π/Χ/5 5mm
  ΜΑΠ/Π/Χ/6 6mm
  ΜΑΠ/Π/Χ/8 8mm
  ΜΑΠ/Π/Χ/10 10mm

 • Μάπα πλάκα στενή ανοξείδωτη
 • Μάπα πλάκα στενή ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος
  ΜΑΠ/ΣΤ/6 6mm
  ΜΑΠ/ΣΤ/8 8mm
  ΜΑΠ/ΣΤ/10 10mm
  ΜΑΠ/ΣΤ/12 12mm