ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Τραπέζι με σπείρωμα παρ/μο

 • Τραπέζι με σπείρωμα παρ/μο
 • Τραπέζι με σπείρωμα παρ/μο

  Κωδικός μήκος πλάτος
  ΤΡΑ/49722 70cm 50cm

Τραπέζι με σπείρωμα στρογγυλο

 • Τραπέζι με σπείρωμα στρογγυλό
 • Τραπέζι με σπείρωμα στρογγυλο

  Κωδικός διάμετρος
  ΤΡΑ/47087 60cm

Βάσεις τραπεζιού τηλεσκοπικές

 • Βάσεις τραπεζιού τηλεσκοπικές
 • Βάσεις τραπεζιού τηλεσκοπικέςΒάσεις τραπεζιού τηλεσκοπικέςΒάσεις τραπεζιού τηλεσκοπικές

  Κωδικός μήκος
  ΒΑΣ/44060 40cm

  ΒΑΣ/43263 15cm
  ΒΑΣ/43261 17cm
  (43263)
  (για τα τραπέζια 49722,47087)
  (43261)

ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Τραπέζια πλαστικά

 • Τραπέζια πλαστικά
 • Τραπέζια πλαστικά

  Κωδικός μήκος
  ΤΡΑ/1981 62x62cm
  ΤΡΑ/1985 Φ60cm

Βάσεις τραπεζιού αλουμινίου

 • Βάσεις Τραπεζιού
 • Βάσεις τραπεζιού αλουμινίου

  Κωδικός μήκος
  ΒΑΣ/2231 70cm
  ΒΑΣ/2232 15cm
  ΒΑΣ/2233 17cm

  (2232) (2233)

 • Βάσεις Τραπεζιού
 • βασεις-τραπεζιου

  Κωδικός μήκος
  ΒΑΣ/2231 70cm(μόνο σωλήνα)

 • Βάσεις Τραπεζιού
 • βασεις-τραπεζιου

  Κωδικός μήκος

  ΒΑΣ/2232 15cm

 • Βάσεις Τραπεζιού
 • βασεις-τραπεζιου

  Κωδικός μήκος

  ΒΑΣ/2233 17cm