Τα πιο συνηθίσμενα κυάλια σκαφών είναι τα κυάλια 7×50.Τα κυάλια αυτά φέρνουν 350 φορές πιο κοντά το αντικείμενο εστίασης.Τα βαθυσκόπια είνα τα γυαλιά με μεγενθυντικό φακό με τα οποία βλέπεις τον βυθό της θάλλασσας.Τα βαθυσκόπια είναι πολύ χρήσιμα για τους λάτρες του ψαρέματος.

 • Κυάλια marine
 • κυαλια

  Κωδικός τύπος
  ΚΥΑ/7/50Κ 7×50

 • Βαθυσκόπιο πλαστικό μικρό
 • βαθυσκοπιο-μικρο

  Κωδικός διαστάσεις
  ΒΑΘ/43350 410mmx170mm

 • Βαθυσκόπιο πλαστικό μεγάλο
 • βαθυσκοπιο
  Κωδικός διαστάσεις
  ΒΑΘ/1224000 510mmx335mm