Οι κονσόλες σκαφών ονομάζονται οι πολυεστερικές κατασκευές οι οποίες προσαρμόζονται στα σκάφη και πάνω τους τοποθετούνται ο κλωβός του σκάφους,τα χειριστήρια και πολλά βασικά αξεσσουάρ.Οι κονσόλες της εταιρείας Δακουτρός διατίθενται σε δύο μεγέθη.

  • Κονσόλα πολυεστερική
  • Κονσόλα πολυεστερική

    Κωδικός διαστάσεις
    ΚΟΝ/1998 660x290x410mm
    ΡΕΛ/1097 22mm

  • Κονσόλα πολυεστερική
  • Κονσόλα πολυεστερική

    Κωδικός διαστάσεις
    ΚΟΝ/1999 720x290x320mm
    ΡΕΛ/1098 22mm