Καπόνια ανοξείδωτα ονομάζονται οι ανοξείδωτες βραχίονες οι οποίοι χρησιμεύουν ως μέσο ανύψωσης στα σκάφη.Τα ανοξείδωτα καπόνια βάση της ανυψωτικής τους ικανότητας διαθέτουν σωλήνα διαμέτρου 40mm ή 60mm.

  • Καπόνια ανοξείδωτα
  • Καπόνια ανοξείδωτα

    Κωδικός διάμετρος κιλά
    ΚΑΠ/1972 40mm 125