Οι καλαμοθήκες σκαφών είναι απαραίτητο αξεσσουάρ για τους λάτρεις του ψαρέματος.Οι καλαμοθήκες σκαφών είναι ανοξείδωτες ή πλαστικές βάση του υλικού κατασκευής τους.Οι καλαμοθήκες σκαφών βάση
του τύπου χωρίζονται σε βάσης,ρελιών ή κουπαστής.

 • Καλαμοθήκη χωνευτή
 • Καλαμοθήκη χωνευτή
  Καλαμοθήκη χωνευτή

  Κωδικός τρύπα
  ΚΑΛ/1540 40mm
  ΚΑΛ/596 πλαστικη 40mm

 • Καλαμοθήκη με βαση
 • Καλαμοθήκη με βαση

  Κωδικός τρύπα
  ΚΑΛ/7750 40mm

 • Καλαμοθήκη για ρέλια
 • Καλαμοθήκη για ρέλια

  Κωδικός τρύπα
  ΚΑΛ/7751 40mm

 • Καλαμοθήκη με σφυχτήρα
 • Καλαμοθήκη με σφυχτήρα

  Κωδικός τρύπα
  ΚΑΛ/9856 40mm