Ανοξείδωτοι Σωλήνες

Οι ανοξείδωτοι σωλήνες είναι από τα πιο διαδεδομένα προιόντα στο χώρο της ναυτιλίας.Η εταιρεία Δακουτρός εισάγει ανοξείδωτες σωλήνες από την ίδρυσή της.Οι σωλήνες είναι ανοξείδωτου τύπου aisi 316L και έχουν εσωτερική ραφή.Οι ανοξείδωτες σωλήνες διατίθενται σε εξάμετρες βέργες,είναι γυαλισμένες καθρέπτη και διαθέτουν εσωτερική ραφή.Κουρμπάρονται σε ειδικά μηχανήματα για την κατασκευή roll bar,ρελιών,σκάλων και γενικά ανοξείδωτων κατασκευών που αφορούν τα σκάφη.Οι ανοξείδωτες σωλήνες χρησιμοποιούνται και στην οικοδομή για την κατασκευή ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων.

Ανοξείδωτες σωλήνες,γυάλισμα καθρέπτη,χωρίς ραφή,ποιότητας aisi 316,οι οποίες κουρμπάρονται εύκολα για ανοξείδωτες κατασκευές και χρησιμοποιούνται για ναυτιλιακή η διακοσμητική χρήση.

Ανοξείδωτες σωλήνες
 • περιγραφη τιτλος
 • Ανοξείδωτες σωλήνες

  Κωδικός διάμετρος πάχος μήκος
  ΣΩΛ/22×1.5 22mm 1.5mm 6m
  ΣΩΛ/25Χ1.5 25mm 1.5mm 6m
  ΣΩΛ/30Χ1.5 30mm 1.5mm 6m
  ΣΩΛ/40Χ1.5 40mm 1.5mm 6m
  ΣΩΛ/50Χ2 50mm 2.00mm 6m
  ΣΩΛ/60Χ2 60mm 2.00mm 6m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Βάση παραλληλόγραμμη 90 μοίρες
 • Βάση παραλληλόγραμμη 90 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66041/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66141/Α4 25mm
  ΕΞΣ/09733/Α4 30mm

 • Βάση παραλληλόγραμμη 60 μοίρες
 • Βάση παραλληλόγραμμη 60 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66042/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66142/Α4 25mm

 • Βάση παραλληλόγραμμη 45 μοίρες
 • Βάση παραλληλόγραμμη 45 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66015 22mm
  ΕΞΣ/66115 25mm

 • Βάση παραλληλόγραμμη 30 μοίρες
 • Βάση παραλληλόγραμμη 30 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66077 22mm
  ΕΞΣ/66177 25mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Βάση στρογγυλή 90 μοίρες
 • Βάση στρογγυλή 90 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66039/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66139/Α4 25mm
  ΕΞΣ/09768/Α4 30mm
  ΕΞΣ/09769/Α4 40mm

 • Βάση στρογγυλή 60 μοίρες
 • Βάση στρογγυλή 60 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66040/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66140/Α4 25mm
  ΕΞΣ/09992/Α4 30mm
  ΕΞΣ/09687/Α4 40mm

 • Βάση στρογγυλή 45 μοίρες
 • Βάση στρογγυλή 45 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66014/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66114/Α4 25mm

 • Βάση στρογγυλή 30 μοίρες
 • Βάση στρογγυλή 30 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66078/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66178/Α4 25mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Ταφ 90 μοίρες
 • Ταφ 90 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66043/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66143/Α4 25mm
  ΕΞΣ/09730/Α4 30mm

 • Ταφ 90 μοίρες διαιρούμενα
 • Ταφ 90 μοίρες διαιρούμενα

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66047/A4 22mm
  ΕΞΣ/66147/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9694/Α4 40mm

 • Ταφ 60 μοίρες
 • Ταφ 60 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66093/A4 22mm
  ΕΞΣ/66193/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9778/Α4 30mm
  ΕΞΣ/9684/Α4 40mm

 • Σταυρός τεσσάρων σημείων
 • Σταυρός τεσσάρων σημείων

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66094/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66194/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9799/Α4 30mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Τριπλή γωνιά τρειών σημείων
 • Τριπλή γωνιά τρειών σημείων

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66046/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66146/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9798/Α4 30mm

 • Γωνιά 90 μοίρες
 • Γωνιά 90 μοίρες

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66076/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66176/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9744/Α4 30mm
  ΕΞΣ/9686/Α4 40mm

 • Ποτηράκι ανοξείδωτο
 • Ποτηράκι ανοξείδωτο

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66101/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66103/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9788/Α4 30mm

 • Tάπα ανοξείδωτη
 • Tάπα ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66088 22mm
  ΕΞΣ/66188 25mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Τάπα ανοξείδωτη κωνική
 • Τάπα ανοξείδωτη κωνική

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66229/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66230/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9794/Α4 30mm

 • Καμπύλες ανοξείδωτες
 • Καμπύλες ανοξείδωτες

  Κωδικός μοίρες διάμετρος
  ΕΞΣ/66051/Α4 110 22mm
  ΕΞΣ/66151/Α4 110 25mm
  ΕΞΣ/66086/Α4 125 22mm
  ΕΞΣ/66186/Α4 125 25mm
  ΕΞΣ/66185/Α4 140 22mm
  ΕΞΣ/66187 /Α4 140 25mm

 • Γλύστρα ανοξείδωτη
 • Γλύστρα ανοξείδωτη

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66100/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66102/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9713/Α4 30mm

 • Γλύστρα ανοξείδωτη διαιρούμενη
 • Γλύστρα ανοξείδωτη διαιρούμενη

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/35081/Α4 22mm
  ΕΞΣ/35082/Α4 25mm
  ΕΞΣ/35083/Α4 30mm
  ΕΞΣ/9679/Α4 40mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη
 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη

  Κωδικός τύπος
  ΕΞΣ/66104/Α4 ίσια
  ΕΞΣ/66222/Α4 λοξή

 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη σε σωλήνα
 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη σε σωλήνα

  Κωδικός
  ΕΞΣ/66221/Α4

 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη β.τ
 • Βάση για ποτηράκι ανοξείδωτη β.τ

  Κωδικός
  ΕΞΣ/66108/Α4

 • Βάση σπαστή για ποτηράκι ανοξείδωτη
 • Βάση σπαστή για ποτηράκι ανοξείδωτη

  Κωδικός
  ΕΞΣ/22101/Α4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Φρούσι ελεύθερο ανοξείδωτο
 • Φρούσι ελεύθερο ανοξείδωτο

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66376/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66476/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9763/Α4 40mm

 • Φρούσι τυφλό ανοξείδωτο
 • Φρούσι τυφλό ανοξείδωτο

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66375/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66475/Α4 25mm
  ΕΞΣ/9765/Α4 40mm

 • Φρούσι ελεύθερο λοξό
 • Φρούσι ελεύθερο λοξό

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/30025/Α4 22mm
  ΕΞΣ/30026/Α4 25mm

 • Σύνδεσμος σωλήνας σπαστός
 • Σύνδεσμος σωλήνας σπαστός

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/9905/Α4 22mm
  ΕΞΣ/9906/Α4 25mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 • Τελείωμα σωλήνας θηλυκό
 • Τελείωμα σωλήνας θηλυκό

  Κωδικός διάμετρος
  ΕΞΣ/66030/Α4 22mm
  ΕΞΣ/66130/Α4 25mm

 • Τέλειωμα σωλήνας αρσενικό
 • Τέλειωμα σωλήνας αρσενικό

  Κωδικός μοίρες διάμετρος
  ΕΞΣ/66048 5.5 22mm
  ΕΞΣ/66050 16.5 22mm

 • Βάση σκάλας ανοξείδωτη
 • Βάση σκάλας ανοξείδωτη

  Κωδικός διαστάσεις
  ΕΞΣ/66208/Α4 12cmx3cm

 • Κολλάρα σωλήνας ανοξείδωτα
 • Κολλάρα σωλήνας ανοξείδωτα

  Κωδικός διάμετρος
  742/Α2/2122 22mm
  742/Α2/2125 25mm
  742/Α2/2130 30mm
  742/Α2/2140 40mm