Αλυσίδες Σκαφών

Οι αλυσίδες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:στις γαλβανισμένες, στις ανοξείδωτες και στις χαλύβδινες.Οι γαλβανισμένες χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:στις καλυμπραρισμένες και στις μη καλυμπραρισμένες.Η βασική διαφορά τους πέρα από την ποιότητα του γαλβανίσματος είναι στην όμοια διάσταση του κάθε χαλκά ώστε η λειτουργία τους στους εργάτες αγκύρας των σκαφών να είναι 100% επιτυχής.Οι μη καλυμπραρισμένες προορίζονται συνήθως για μόνιμο αγκυροβόλιο ή βιομηχανικές δραστηριότητες.Αυτές υπάρχουν σε κοντό- κρικες αλλά και σε μακρύκρικες.Η διαφορά τους είναι ότι οι μακρύκρικες είναι πιο ελαφρείς.Οι ανοξείδωτες χωρίζονται και αυτές σε κοντόκρικες που είναι όλες καλυμπραρισμένες- καθώς προορίζονται επί των πλείστων για εργάτες αγκύρας αλλά και σε μακρύκρικες.Οι χαλύβδινες αλυσίδες είναι κατάλληλες για την ανύψωση υψηλών φορτίων καθώς και για ασφάλιση προιόντων αφού κόβονται ιδιαίτερα δύσκολα.

 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
  ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/μέτρο θραύση
  6mm 30.5mm 20mm 800gr 1600kgs
  7mm 36mm 23.5mm 1.100gr 2500kgs
  8mm 40mm 27mm 1.400gr 3.200kgs
  9mm 45mm 30mm 1.800gr 4.000kgs
  10mm 49mm 34mm 2.200gr 5.000kgs
  12mm 60mm 41mm 3.100gr 7.240kgs
  14mm 69mm 48mm 4.400gr 10.000kgs
  16mm 77mm 55mm 5.700gr 12.500kgs
  18mm 86mm 61mm 7.300gr 18.000kgs
  20mm 96mm 68mm 9.000gr 20.000kgs
  Κωδικός:766/Θ/…(διάμετρος)

 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΗ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
  ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΑΣ
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΗ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΑΣ
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/μέτρο θραύση
  3mm 22mm 11mm 160gr 400kgs
  4mm 24mm 13mm 320gr 800kgs
  5mm 28.5mm 17mm 500gr 1250kgs
  6mm 30.5mm 20mm 800gr 1600kgs
  7mm 36mm 23.5mm 1.100gr 2500kgs
  8mm 40mm 27mm 1.400gr 3.200kgs
  9mm 45mm 30mm 1.800gr 4.000kgs
  10mm 49mm 34mm 2.200gr 5.000kgs
  12mm 60mm 41mm 3.100gr 7.240kgs
  14mm 69mm 48mm 4.400gr 10.000kgs
  16mm 77mm 55mm 5.700gr 12.500kgs
  18mm 86mm 61mm 7.300gr 18.000kgs
  20mm 96mm 68mm 9.000gr 20.000kgs
  22mm 106mm 75mm 11.000gr 24.300kgs
  24mm 110mm 78mm 12.000gr 25.000kgs
  26mm 125mm 88mm 15.000gr 32.000kgs

  Κωδικός:766/Κ/….(διάμετρος)

οι αλυσίδες έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

 • Αλυσίδες εν θερμώ γαλβανισμένες σε καρούλια
 • Αλυσίδες εν θερμώ γαλβανισμένες σε καρούλια
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/καρούλι
  3mm 22mm 11mm 16kgs/100m
  4mm 24mm 13mm 19.2kgs/60m
  5mm 28.5mm 17mm 20kgs/40m
  6mm 30.5mm 20mm 24kgs/30m
  8mm 40mm 27mm 28kgs/20m
  Κωδικός:766/ΚΑΡ/…(διάμετρος)

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
και την ευκολία στην πώληση των πιο κινήσιμων
διαστάσεων στα καταστήματά σας, σας δίνουμε
λύση με τις αλυσίδες σε καρούλια..

 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΗ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
  ΜΑΚΡΥΣ ΧΑΛΚΑΣ
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΗ ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΜΑΚΡΥΣ ΧΑΛΚΑΣ
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/μέτρο θραύση
  2mm 26mm 8mm 60gr 200kgs
  3mm 32mm 11mm 150gr 400kgs
  4mm 40mm 16mm 270gr 600kgs
  5mm 45mm 20mm 430gr 1.000kgs
  6mm 54mm 24mm 630gr 1.400kgs
  8mm 68mm 32mm 1.100gr 2.500kgs
  10mm 85mm 40mm 1.750gr 4.000kgs
  12mm 100mm 48mm 2.550gr 5.650kgs
  14mm 112mm 55mm 2.950gr 7.000kgs
  16mm 132mm 64mm 4.450gr 10.000kgs
  18mm 150mm 70mm 5.650gr 12.700kgs
  20mm 160mm 75mm 7.000gr 16.000kgs
  22mm 171mm 82mm 8.500gr 19.000kgs

  Κωδικός:763/Κ/…(διάμετρος)

οι αλυσίδες έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝOΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ

 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝOΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ
  ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝOΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΚΑΛΥΜΠΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/μέτρο θραύση
  2mm 16mm 10mm 90gr 200kgs
  3mm 22mm 11mm 160gr 320kgs
  4mm 24mm 13mm 320gr 800kgs
  5mm 28.5mm 17mm 500gr 1.200kgs
  6mm 30.5mm 20mm 800gr 1.600kgs
  8mm 40mm 27mm 1.400gr 3.200kgs
  10mm 49mm 34mm 2.200gr 5.000kgs
  12mm 60mm 41mm 3.100gr 7.250kgs
  Κωδικός:766/Α4/…..(διάμετρος)

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΜΑΚΡΥ ΧΑΛΚΑ

 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΜΑΚΡΥ ΧΑΛΚΑ
 • ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΜΑΚΡΥ ΧΑΛΚΑ
  Διάμετρος εξ.μήκος εξ.πλάτος βάρος/μέτρο θραύση
  2mm 26mm 8mm 60gr 200kgs
  3mm 32mm 11mm 150gr 320kgs
  4mm 40mm 16mm 270gr 600kgs
  5mm 45mm 20mm 430gr 1.000kgs
  6mm 54mm 24mm 630gr 1.400kgs
  8mm 68mm 32mm 1.100gr 2.500kgs
  10mm 85mm 40mm 1.750gr 4.000kgs
  12mm 100mm 48mm 2.550gr 5.650kgs

  Κωδικός:763/Α4/…..(διάμετρος)

οι αλυσίδες έχουν φορτίο ασφαλούς λειτουργίας το 1/5 του ορίου θραύσεως

Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο

 • Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο
 • Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο
  Κωδικός αλυσίδα
  ΦΡΕ/ΑΛΥΣ 6-8mm

Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο

 • Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο
 • Φρένο αλυσίδας ανοξείδωτο
  Κωδικός αλυσίδα
  ΦΡΕ/50603 6-8mm
  ΦΡΕ/50604 10-12mm

Σημάδια ένδειξης αλυσίδας

 • Σημάδια ένδειξης αλυσίδας
 • image pending
  Κωδικός διάμετρος
  ΣΗΜ/ΠΛ/6 6mm
  ΣΗΜ/ΠΛ/8 8mm
  ΣΗΜ/ΠΛ/10 10mm
  ΣΗΜ/ΠΛ/12 12mm

×