Τα ράουλα αγκύρας είναι οι ανοξείδωτες κατασκευές οι οποίες βοηθούν στην ανύψωση της άγκυρας από τον βυθό.Τα ράουλα αγκύρας διατίθενται σε διάφορα μεγέθη αναλόγως τον τύπο του σκάφους και σε σταθερά ή σπαστά που η επιλογή τους εξαρτάται αν το σκάφος διαθέτει ηλεκτρικό εργάτη ή όχι.

 • ραουλα αγκυρας
 • ραουλα αγκυρας
 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
  Κωδικός διαστάσεις
  ΡΑΟ/1510/S 300x90mm
  ΡΑΟ/1511 400x90mm
  ΡΑΟ/1512/S 500x90mm

 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
  Κωδικός διαστάσεις
  ΡΑΟ/1516 280x80mm
  ΡΑΟ/4200 420x76mm
  ΡΑΟ/5600 560x76mm
  ΡΑΟ/7500 750x90mm
  ΡΑΟ/9500 950x95mm

 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
  Κωδικός διαστάσεις
  ΡΑΟ/1520 220x50mm
  ΡΑΟ/1510 320x80mm

  (made in italy)

 • Φρένο ράουλου ανοξείδωτο
 • Φρένο ράουλου ανοξείδωτο

  Κωδικός ΦΡΕ/1519F

 • ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
 • ραουλα αγκυρας ανοξείδωτα
  ραουλα αγκυρας ανοξείδωτα

  Κωδικός διαστάσεις
  ΡΑΟ/1820 220x50mm

  (made in italy)

  Κωδικός διαστάσεις
  ΡΑΟ/1812 250x134x200mm

  (made in italy)

 • Ανταλλακτικά ραουλάκια
 • Ανταλλακτικά ραουλάκια
  Κωδικός διάμ. μήκος τρύπα
  ΡΑΟΥ/1079 71mm 68mm 16mm
  ΡΑΟΥ/1081 71mm 68mm 10mm
  ΡΑΟΥ/1082 61mm 56mm 13mm
  ΡΑΟΥ/1085 49mm 55mm 10mm