Οι άγκυρες που διαθέτουμε είναι σπαστές άγκυρες όπως οι ομπρέλες μονίμου αγκυροβολίου όπως τα τεσσαροχάλια και προσωρινού αγκυροβολίου όπως οι άγκυρες Bruce, άγκυρες Cqr, άγκυρες Delta, άγκυρες Danforth και άγκυρες Britany. Μήν ξεχνάμε τα παραδοσιακά καβούρια και πινέλα.

 • ακγυρες
 • ακγυρες
 • ακγυρες
 • αγκυρες
 • αγκυρες
 • αγκυρες
 • αγκυρες
 • Άγκυρες ομπρέλλες γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΟΜ/1.5 1.5
  ΑΓΚ/ΟΜ/2.5 2.5
  ΑΓΚ/ΟΜ/3.2 3.2
  ΑΓΚ/ΟΜ/4 4
  ΑΓΚ/ΟΜ/6 6
  ΑΓΚ/ΟΜ/8 8
  ΑΓΚ/ΟΜ/10 10
  ΑΓΚ/ΟΜ/12 12
  ΑΓΚ/ΟΜ/15 15

 • Άγκυρες ομπρέλλες ανοξείδωτες
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΟΜ/Α4/2.5 2.5
  ΑΓΚ/ΟΜ/Α4/3.2 3.2
  ΑΓΚ/ΟΜ/Α4/4 4
  ΑΓΚ/ΟΜ/Α4/6 6

 • Πεταχτάρι ανοξείδωτο
 • Πεταχτάρι ανοξείδωτο
  Κωδικός βάρος ύψος
  ΤΕΣ/Α4/1 400gr 200mm
  ΤΕΣ/Α4/2 945gr 240mm
  ΤΕΣ/Α4/3 1.856gr 315mm

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Άγκυρες τύπου bruce γαλβανιζέ
 • Άγκυρες τύπου bruce γαλβανιζέ
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΜΠ/2 2kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/3 3kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/3.5 3.5kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/7.5 7.5kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/20 20kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/25 25kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/30 30kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/50 50kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/60 60kgs

 • Άγκυρες τύπου bruce ανοξείδωτες
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/2 2kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/3 3kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/7.5 7.5kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α5/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/20 20kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/30 30kgs
  ΑΓΚ/ΜΠ/Α4/50 50kgs

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Άγκυρες τύπου britany γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΒΡ/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΒΡ/8 8kgs
  ΑΓΚ/ΒΡ/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΒΡ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΒΡ/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΒΡ/20 20kgs

 • Άγκυρες τύπου cqr γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΣΙ/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/7 7kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/9 9kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/16 16kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/22 22kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/27 27kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/35 35kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/50 50kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/60 60kgs

 • Άγκυρες τύπου cqr ανοξείδωτες
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/7 7kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/9 9kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/16 16kgs
  ΑΓΚ/ΣΙ/Α4/22 22kgs

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Άγκυρες lewmar δέλτα γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/LEW/4 4kgs
  AΓΚ/LEW/6 6kgs 180
  ΑΓΚ/LEW/10 10kgs 212
  ΑΓΚ/LEW/16 16kgs 304
  AΓΚ/LEW/20 20kgs 372
  ΑΓΚ/LEW/25 25kgs 560

 • Άγκυρες τύπου δέλτα γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/Τ/Δ/5 5kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/7.5 7.5kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/10 10kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/15 15kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/20 20kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/25 25kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/30 30kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/50 50kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/60 60kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/70 70kgs

 • Άγκυρες τύπου δέλτα ανοξείδωτες
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/5 5kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/7.5 7.5kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/10 10kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/15 15kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/20 20kgs
  ΑΓΚ/Τ/Δ/Α4/30 30kgs

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Άγκυρες τύπου danforth γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΝΤ/1.5 1.5kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/1.8 1.8kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/3.6 3.6kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/4 4kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/6 6kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/8 8kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/14 14kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/16 16kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/20 20kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/25 25kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/30 30kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/35 35kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/50 50kgs

 • Άγκυρες τύπου danforth ανοξείδωτες
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/4 4kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/6 6kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/8 8kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/9 9kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΝΤ/Α4/16 16kgs

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Άγκυρες καβούρι γαλβανιζέ
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΚΑ/2.5 2.5kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/4 4kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/8 8kgs
  ΑΚΓ/ΚΑ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/25 25kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/30 30kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/50 50kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/60 60kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/70 70kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/80 80kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/100 100kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/150 150kgs
  ΑΓΚ/ΚΑ/200 200kgs

 • Άγκυρες πινέλο γαλβανιζέ σπαστές
 • αγκυρες
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΠΙ/5 5kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/20 20kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/23 23kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/25 25kgs
  ΑΓΚ/ΠΙ/35 35kgs

 • Πλωτές άγκυρες
 • αγκυρες
  Κωδικός διαστάσεις
  ΑΓΚ/3020 30cmx50cm
  ΑΓΚ/3024 35cmx55cm
  ΑΓΚ/3110 45cmx65cm
  ΑΓΚ/3111 60cmx80cm
  ΑΓΚ/3112 100cmx150cm
  ΑΓΚ/3113 150cmx220cm

ΑΓΚΥΡΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 • Τεσσαροχάλια γαλβανιζέ με ενισχυμένα άκρα
 • Τεσσαροχάλια γαλβανιζέ με ενισχυμένα άκρα
  Κωδικός βάρος
  ΑΚΓ/ΤΕ/2 2kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/4 4kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/6 6kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/8 8kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/12 12kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/15 15kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/20 20kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/25 25kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/30 30kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/35 35kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/40 40kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/50 50kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/60 60kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/80 80kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/100 100kgs

 • Τεσσαροχάλια ανοξείδωτα με ενισχυμένα άκρα
 • Τεσσαροχάλια γαλβανιζέ με ενισχυμένα άκρα
  Κωδικός βάρος
  ΑΓΚ/ΤΕ/Α4/8 8kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/Α4/10 10kgs
  ΑΓΚ/ΤΕ/Α4/12 12kgs
  ΑΚΓ/ΤΕ/Α4/16 16kgs

Πίνακας Αντιστοίχισης Άγκυρας και Σκάφους

πινακας αντιστοιχισης άγκυρας σκάφους