συρματοσχοινα

Άκρο συρματοσχοίνου εντατήρας 4mm

  • Άκρο εντατήρας τέρμιναλ
  • Συρματόσχοινο:4mm
  • Εντατήρας:8mm
  • Ανοξείδωτο