ΔΙΧΤΙΑ

 

 

 

 

 

 

 ΜΟΝΑΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ      ΤΙΜΗ

 

110/Α2-7-150

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  7-150

   ΚΙΛΑ               74,64

 

110/Α2-7-200

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  7-200

   ΚΙΛΑ               74,64

 

110/Α2-7-300

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  7-300

   ΚΙΛΑ               74,64

 

110/Α2-8-150

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  8-150

   ΚΙΛΑ               70,50

 

110/Α2-8-200

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  8-200

   ΚΙΛΑ               70,50

 

110/Α2-8-300

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ  8-300

   ΚΙΛΑ               70,50

 

210/Δ2-18-60

ΔΙΧΤΥ  ΔΙΦΥΛΛΟ  18-60

   ΚΙΛΑ               20,70

 

210/Δ3-24-60

ΔΙΧΤΥ  ΤΡΙΦΥΛΛΟ  24-60

   ΚΙΛΑ               19,42

 

210/Μ4100 7,5

ΜΑΝΟΣ  ΔΙΦΥΛΛΟΣ  100-7,5

   ΚΙΛΑ               22,00

 

210/Μ4 90 7,5

ΜΑΝΟΣ  ΔΙΦΥΛΛΟΣ  90-7,5

   ΚΙΛΑ               22,00

 

210/Μ6110 7,5

ΜΑΝΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΛΟΣ  110-7,5

   ΚΙΛΑ               21,22

 

210/Μ6120 7,5

ΜΑΝΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΛΟΣ  120-7,5

   ΚΙΛΑ               21,22

 

210/Ν6

ΝΗΜΑ   6  ΜΜ

   ΚΙΛΑ               15,92

 

210/Ν9

ΝΗΜΑ   9  ΜΜ

   ΚΙΛΑ               15,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 6 προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα