Κουπιά ξύλινα οξιάς

Κουπιά ξύλινα οξιάς

Κουπιά ξύλινα οξιάς